Woensdag 19 december R-LINK workshop's in Groningen en Amsterdam

In de ochtend is er een workshop in Groningen en in de avond één in Amsterdam (in Pakhuis de Zwijger).
De workshops hebben de vorm van talkshows. Onderzoekers van de verschillende universiteiten en hogescholen in het R-LINK project presenteren hun visie op twee belangrijke vraagstukken: 

    Wat is eigenlijk de meerwaarde van het werken met burgerinitiatieven in de ruimtelijke ordening?
    Kunnen burgerinitiatieven wel voldoen aan de hoge verwachtingen die aan ze worden gesteld?

Daarna gaan de wetenschappers in gesprek met een praktijkpanel panel van politici, vertegenwoordigers van burgerinitiatieven en beleidsmakers.

Meer informatie en opgave bij Wendy Springer.
 
DEEL: 

VERWANTE BERICHTEN

Agenda

Volg ons op twitter

Interviews met SURF'ers