Stand van zaken U-SMILE, mei 2018

Stedelijk autogebruik veroorzaakt problemen zoals files en milieuvervuiling. Prijsbeleid is een efficiënt en effectief instrument om files te verminderen, maar er is onvoldoende draagvlak voor belastingen en vormen van belonen zijn duur. Het project U-SMILE ontwerpt en onderzoekt experimenten met budgetneutrale mengvormen van belastingen en beloningen, waaronder verhandelbare spitsrechten. De hoofdonderzoeksvraag van U-SMILE luidt: Welke ‘slimme’ maatregelen kunnen we ontwikkelen ter beïnvloeding van het gedrag van automobilisten met het oog op filevermindering? Economen, psychologen, verkeersingenieurs en beleidsanalisten bundelen hun krachten om het fileprobleem op te lossen. Het project is sterk geworteld in de stedelijke realiteit, omdat de case studies een gezamenlijke inspanning is van de universiteiten met de Amsterdamse Zuidas, Rotterdam, Groningen, en het Amsterdam ArenA gebied. Co-creatie zit daarmee in de genen van het project.Het innovatieve van het project U-SMILE is gelegen in het ontwikkelen, toetsen, evalueren en analyseren van ‘slimme’ maatregelen die gedrag kunnen beïnvloeden. Deze ‘slimme’ maatregelen omvatten een vernieuwende mix van negatieve en positieve financiële prikkels omvatten, waardoor een aantal van de belangrijkste nadelen van de prijsstelling (met name een zeer beperkte acceptatie) en belonen (met name de beperkte budgetten en geïnduceerde vraag) omzeilen. Daarnaast zijn deze maatregelen ook technologisch gezien sterk innovatief: zowel conceptueel (bijvoorbeeld door de introductie van verhandelbare vergunningen), als technologisch (bijvoorbeeld door het koppelen van real-time identificatie van geautomatiseerde voertuigen aan virtuele marktomgevingen).

U-SMILE levert een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van leven: minder files betekent dat de mensen minder in de file staan, en sneller van A naar B gaan. Het slimmer gebruiken van de huidige infrastructuur leidt tot minder (nieuwe) aanleg van asfalt. Ook economisch gezien levert ingrijpen in het fileprobleem winst op, zowel voor de transportsector als voor de gemiddelde burger. U-SMILE sluit nauw aan bij mobiliteitsprojecten in steden, en daarmee bij het programma “Beter Benutten” van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De eerste resultaten van het onderzoek binnen het project U-SMILE zijn zichtbaar: het (lab-)experiment om verhandelbare parkeerrechten te testen (zowel het handelsgedrag van deelnemers als hun acceptatie en perceptie van dergelijke arrangementen) is afgerond. De data worden nu geanalyseerd. De eerste uitkomsten laten zien dat de rechten worden gebruikt en verhandeld in overeenstemming met hoe dit bedoeld is, terwijl de markt voor rechten inderdaad het evenwicht bereikt zoals dat bedoeld is, zowel in termen van prijzen als hoeveelheden. Antwoorden van deelnemers van het experiment op enquête vragen laten ook zien dat een groot deel van hen positief staat tegenover het gebruik van verhandelbare rechten in de praktijk.

Een press release over het experiment, met bijbehorende factsheet, is door De Verkeersonderneming begin maart 2018 naar buiten gebracht.  Omdat het project een maatschappelijk relevant probleem onderzoekt heeft U-SMILE heeft de volle aandacht van de media.
 
 
DEEL: 

Agenda

Volg ons op twitter

Interviews met SURF'ers