Stand van zaken U-SMILE maart 2017

Stedelijk autogebruik veroorzaakt problemen zoals files en milieuvervuiling. Prijsbeleid is een efficiënt en effectief instrument om files te verminderen, maar er is onvoldoende draagvlak voor belastingen en vormen van belonen zijn duur. Het project U-SMILE ontwerpt en onderzoekt experimenten met budgetneutrale mengvormen van belastingen en beloningen, waaronder verhandelbare spitsrechten.

De hoofdonderzoeksvraag van U-SMILE luidt: Welke ‘slimme’ maatregelen kunnen we ontwikkelen ter beïnvloeding van het gedrag van automobilisten met het oog op filevermindering? Economen, psychologen, verkeersingenieurs en beleidsanalisten bundelen hun krachten om het fileprobleem op te lossen. Het project is sterk geworteld in de stedelijke realiteit, omdat de case studies een gezamenlijke inspanning is van de universiteiten met de Amsterdamse Zuidas, Rotterdam, Groningen, en het Amsterdam ArenA gebied. Cocreatie zit daarmee in de genen van het project.

Het innovatieve van het project U-SMILE is gelegen in het ontwikkelen, toetsen, evalueren en analyseren van ‘slimme’ maatregelen die gedrag kunnen beïnvloeden. Deze ‘slimme’ maatregelen omvatten een vernieuwende mix van negatieve en positieve financiële prikkels omvatten, waardoor een aantal van de belangrijkste nadelen van de prijsstelling (met name een zeer beperkte acceptatie) en belonen (met name de beperkte budgetten en geïnduceerde vraag) omzeilen. Daarnaast zijn deze maatregelen ook technologisch gezien sterk innovatief: zowel conceptueel (bijvoorbeeld door de introductie van verhandelbare vergunningen), als technologisch (bijvoorbeeld door het koppelen van real-time identificatie van geautomatiseerde voertuigen aan virtuele marktomgevingen).

U-SMILE levert een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van leven: minder files betekent dat de mensen minder in de file staan, en sneller van A naar B gaan. Het slimmer gebruiken van de huidige infrastructuur leidt tot minder (nieuwe) aanleg van asfalt. Ook economisch gezien levert ingrijpen in het fileprobleem winst op, zowel voor de transportsector als voor de gemiddelde burger.

U-SMILE sluit nauw aan bij mobiliteitsprojecten in steden, en daarmee bij het IenM-programma Beter Benutten.

Het is vroeg om over concrete resultaten te spreken. We zijn nu bezig met het ontwikkelen van een eerste (lab-)experiment om verhandelbare rechten te testen; zowel het handelsgedrag vaan deelnemers als hun acceptatie en perceptie van dergelijke arrangementen.
 
DEEL: 

Agenda

Volg ons op twitter

Interviews met SURF'ers