Stand van zaken SCRIPTS, mei 2018

Het smart city concept benadrukt het gebruik van digitale technologie in het management van steden en mobiliteit. Het SCRIPTS-project heeft tot doel de mogelijkheden van deze technologie te onderzoeken in het ontwikkelen van nieuwe hybriede openbaar vervoersystemen. Idee daarbij in de meest verstrekkende versie is dat een deel van het openbaar vervoer vraaggestuurd zal zijn. Daarnaast kunnen klanten een abonnement nemen op een bepaalde bundel van vervoersdiensten.

Het succes en de gevolgen van deze nieuwe opties worden in onderlinge afhankelijkheid bepaald door strategische beslissingen en business modellen van vervoerders en providers van de dienst, de acceptatie van consumenten, de gedragsveranderingen die hiermee samenhangen en de intensiteit en aard van verschuivingen in verkeersstromen.

Samen met overheden, vervoerders, en consultants, ontwikkelen de TUE, TUD, en Radboud universiteiten een reeks van modellen om te gevolgen van MaaS beter in te kunnen schatten. Co-creatie staat centraal. De partijen worden daarbij ondersteund door Hogeschool HAN, die tevens het project in dit opzicht evalueert.

Radboud onderzoekt een aantal business modellen en scenario's onder onzekerheid. De TUE analyseert de vraag en de effecten van bundeling. Modellen voor kortetermijnaanpassingen van de vraag en de effecten op activiteitenpatronen en vervoerwijzekeuzen, alsmede lange termijn adoptie en diffusie worden onderzocht. De
veranderende vraag vormt de input voor de simulatie van de dynamische effecten op verkeersstromen en operationeel manegement van openbaar vervoersystemen.

Daarnaast worden in Nijmegen, Eindhoven en Amsterdam een serie pilotprojecten van diverse inhoud en complexiteit ontwikkeld. De pilots in Nijmegen lopen; met de andere zal binnenkort worden gestart.
 
DEEL: 

Agenda

Volg ons op twitter

Interviews met SURF'ers