Stand van zaken SCF, mei 2018

Steden en stedelijke regio’s staan voor de uitdaging om leefbaar te blijven en zich duurzaam te ontwikkelen. Met een groeiende stedelijke bevolking is dat een grote uitdaging. In het Smart Cycling Futures project wordt onderzocht hoe de transitie naar een slimmer fietssysteem daarin een rol kan spelen.

Stedelijke en regionale beleidsmakers hebben de fiets (her)ontdekt als belangrijk middel in het aantrekkelijker maken van de stad. Ondernemers met slimme fietsinnovaties staan te dringen om aan de slag te gaan met allerlei nieuwe ideeën, zoals het slimmer maken van de fietsinfrastructuur (bijvoorbeeld een groene golf voor fietsers), het ontwikkelen van deelfietssystemen en het stimuleren van fietsgebruik via slimme apps.

Toch blijkt het in de praktijk vaak moeilijk om een transitie in (stedelijke) mobiliteitssystemen te stimuleren. Er is sprake van een ‘harde lock-in’ in bestaande stedelijke infrastructuren en een ‘softe lock-in’ in instituties (bijvoorbeeld standaarden, manieren van samenwerken) en gedrag. Smart Cycling Futures probeert de institutionele lock-in te doorbreken door al in een vroeg stadium nieuwe samenwerking te stimuleren in ‘living labs’ tussen kennisinstellingen, overheid, innovatoren en gebruikers.

Momenteel worden de living labs door lokale fietstransitie-teams voorbereid in vier regio’s (Zwolle, Amsterdam,
Eindhoven, Utrecht). Parallel daaraan ontwikkelen zes junior onderzoekers hun onderzoeksvoorstellen, zodat een goede aansluiting tussen onderzoek en toepassingen gewaarborgd is.

Vooralsnog lijken grootstedelijke projecten, met overigens een mix van grotere en kleinere experimenten rondom het fietsen, de beste condities te bieden om living labs te organiseren. Factoren als urgentie, organisatorische slagkracht, toereikende budgetten, probleemeigenaarschap en bestuurlijke doorzettingsmacht lijken hierbij bepalend te zijn.
 
DEEL: 

Agenda

Volg ons op twitter

Interviews met SURF'ers