Versnellen van de woningbouwproductie: wens of realiteit?

16 mei 2019
Nederlandse gemeenten staan voor de forse opgave om de komende jaren veel nieuwbouwwoningen te bouwen. De woningmarkt staat onder druk omdat er door de economische crisis een achterstand in de productie is ontstaan. Veel gemeenten willen de woningbouwproductie versnellen maar streven tegelijkertijd ook andere doelstellingen na, zoals duurzaamheidsambities of het realiseren van woningbouw op binnenstedelijke locaties, blijkt uit het VerDuS SURF-project Grond voor Wonen
Gemeentelijke grondbedrijven spelen een cruciale rol bij het aanbod van woningbouwlocaties. De wijze waarop gemeenten het beschikbare instrumentarium vanuit het grondbeleid inzetten voor woningbouwdoelstellingen staat centraal in het VerDuS SURF Pop Up-onderzoek ‘Grond voor Wonen’ uitgevoerd door onderzoekers van Wageningen Universiteit. Zij hebben onderzocht hoe het gemeentelijk grondbeleid van gemeenten zich verhoudt tot het realiseren van woningen binnen bestaand stedelijk gebied (verdichten) en het verhogen van de woningbouwproductie op korte termijn (versnellen). Het onderzoek bestond uit een kwalitatief casusonderzoek van twee gemeenten (’s-Hertogenbosch en Zwolle) en een kwantitatief enquêteonderzoek onder alle Nederlandse gemeenten.

Lees hier het volledige artikel.

 
DEEL: 

VERWANTE BERICHTEN

Agenda

Volg ons op twitter

Interviews met SURF'ers