Naar tevreden gebruikers van kantoorgebouwen

De introductie van slimme technologieën in een kantooromgeving is vaak technologiegedreven, wat betekent dat de impact op de gebruikerstevredenheid nauwelijks systematisch is bestudeerd. In het project ‘User Satisfaction in Smart Environments: The Case “Stadhuistoren” Smart Office Building of Municipality of Eindhoven’ staat die impact juist centraal. Daarbij worden zowel gebruikersvoorkeuren in kaart gebracht als systeembeheergegevens, vertelt Bauke de Vries (TUE).

Het uitvoeren van je dagelijks werk verandert door onder meer nieuwe technologie. De werkomstandigheden in ‘slimme kantoren’ veranderen. De Vries: ‘Deze ruimtelijke en organisatorische veranderingen hebben ook invloed op het gedrag en de werkgewoonten van gebruikers. Eerdere studies geven aan dat veranderingen in werkplekken zowel positieve als negatieve gevolgen voor de gebruikers kunnen hebben, maar er is nog niet veel onderzoek gedaan naar het gebruikersaspect. Daarom onderzoeken wij het gedrag van kantoorgebruikers in de nieuwe werkomgeving van slimme kantoren – zowel in ruimtelijke als organisatorische zin. Hoe passen kantoorgebruikers zich aan op slimme kantooromgevingen en hoe beïnvloedt dit hun tevredenheid? En wat zijn de significante aspecten voor een succesvolle aanpassing van slimme technologieën in de kantooromgeving? Dat zijn onze hoofdvragen.’

Vragen en meten
Het onderzoek is zowel kwalitatief als kwantitatief van aard. De onderzoekers werken onder meer met focusgroepen en interviews met experts. Ook zullen recente slimme technologieën en gebouwbeheersystemen worden onderzocht op hun invloed op het comfort van gebruikers. Verder worden er surveys gehouden om uit te vinden welke kantooromstandigheden en -kenmerken van smart office-technologieën de voorkeur hebben van kantoormedewerkers – en hoe de voorkeuren tussen verschillende soorten medewerkers verschillen. Ook zamelen de onderzoekers sensorgegevens in van onder meer temperatuur, relatieve vochtigheid, licht en geluid. De Vries: ‘Zo hopen we meer inzicht te krijgen in de samenhang tussen slimme technologie, gebruikersgedrag en tevredenheid. Die inzichten kunnen in de praktijk worden gebruikt door ontwerpers, ontwikkelaars en beleidsmakers die bezig zijn met het creëren van nieuwe werkomgevingen.’Stadhuistoren in Eindhoven
Het onderzoek zal worden uitgevoerd in de Stadhuistoren, een van de nieuwste slimme kantoorgebouwen van de gemeente Eindhoven. Het gebouw is gerenoveerd en er zijn verschillende innovatieve slimme technologie geïmplementeerd. De gebruikers zijn onlangs uit het vorige gebouw getrokken en verhuisd. Het onderzoek gebeurt dan ook in samenwerking met de gemeente Eindhoven en !Mpuls.

 
DEEL: 

Agenda

Volg ons op twitter