Stoeien met cocreatie

Op Valentijnsdag 2018 kwamen zo’n zestig SURF-betrokkenen en -geïnteresseerden samen in de Vechtclub XL te Utrecht. Niet om met elkáár te stoeien, maar wel om kennis te nemen van de voortgang van de vijf grote SURF-projecten en om te stoeien met vraagstukken die spelen bij dit soort praktijkgericht onderzoek. Ook waren er posterpresentaties van enkele middelgrote SURF-projecten.

Pieter Hooijmeijer (wetenschappelijke directeur VerDuS) en Jan Klinkenberg (netwerkmanager VerDuS) heetten de aanwezigen welkom. Ze wezen erop dat de SURF-familie steeds groter wordt. Niet alleen doordat er naast de vijf grote SURF-projecten steeds weer nieuwe middelgrote en kleine SURF-projecten bij komen, maar ook door samenwerking met verwante initiatieven en overleg in verschillende communities. Een van die initiatieven is het Innovatieprogramma Mobiele Stad (IMS), waarin onder meer vijf provincies praktijkexperimenten doen in samenwerking met verschillende wetenschappers. Procesmanager Edwin van Uum lichtte IMS toe. Ook gaven de projectleiders van de vijf de grote SURF-projecten een korte stand van zaken. Hierbij was ook aandacht voor zaken die anders lopen dan verwacht of lastigheden waar het consortium mee worstelt.  • R-LINK (Wendy Tan, PDF) – over kleine bottom-up initiatieven in gebiedsontwikeling
  • SCF (Rob Raven, PDF) – over hoe fietsinnovaties de leefbaarheid van de stad kunnen verhogen
  • SCRIPTS (Henk Meurs, PDF) – over mobility as a service
  • STAD (Bart van Arem, PDF) – over de effecten van zelfrijdende voertuigen
  • U-SMILE (Erik Verhoef, PDF) – over het prikkelen van automobilisten tot ander gedrag
  • IMS (Edwin van Uum, PDF) – over het Innovatieprogramma Mobiele Stad

Na de postersessie met koffie en thee, hielden enkele onderzoekers een kort pitch over een onderwerp waarover zij het in kleinere subgroepen zouden willen hebben. In totaal waren er vier onderwerpen:

  • Samenwerking onderzoekers & praktijkpartners in SURF-projecten
  • Dilemma’s rond living labs als onderzoeksmethode
  • Het enthousiasmeren van praktijkpartijen voor experimenten
  • Omgaan met kritische onderzoeksresultatenIn twee rondes werd er (in wisselende samenstellingen) over de onderwerpen met elkaar overlegd (PDF).

De deelnemers gaven aan het erg op prijs te stellen op deze manier ervaringen met elkaar uit te wisselen en te kunnen netwerken. Verschillende onderzoekers bleken tegen dezelfde issues aan te lopen. ‘SURF biedt meerwaarde in het kunnen uitwisselen van dit soort lastigheden binnen een geïnteresseerde en ervaren community,’ merkte een van de deelnemers op.

De middag werd afgesloten met een borrel.
 
DEEL: 

Agenda

Volg ons op twitter

Interviews met SURF'ers