Pop Up-projecten VerDuS SURF maken kennis met elkaar

Op maandag 9 april kwamen in Utrecht onderzoekers bij elkaar van de tot nu toe elf Pop Up-projecten van VerDuS SURF. De drie projecten die in 2016 van start zijn gegaan, presenteerden hun eerste bevindingen. De acht projecten die in 2017 werden gehonoreerd, lieten zien hoe ze begonnen zijn of binnenkort gaan starten met hun onderzoek. Enkele geïnteresseerde onderzoekers, praktijkpartners en vakbladredacteuren uit het VerDuS-netwerk waren ook aangeschoven voor deze nader kennismaking.

Pieter Hooijmeijer, hoogleraar aan de UU en wetenschappelijk directeur VerDuS, opende de bijeenkomst. ‘Bij VerDuS SURF draait het allemaal om daadwerkelijke interactie tussen onderzoek en praktijk: de praktijk van de stedelijke regio’s. We doen dat in allerlei projectvormen: de vijf grote, nationale projecten, een groot aantal middelgrote Europese projecten en de Pop Up-projecten, zoals deze vanmiddag bij elkaar zitten. In het najaar van 2018 is er weer een call en wordt het aantal Pop Up-projecten weer verder uitgebreid.’ Ook vertelde Hooimeijer nog iets over de lopende call met China en komende calls in het kader van JPI Urban Europe (PDF).


Christian Scholl presenteerde de eerste resultaten van één van de Pop Up-projecten uit 2016 (afrondingsfase). Hij had de toolkit voor stadslabs bij zich die de onderzoekers in de praktijk aan het testen zijn.

Daarna was het de beurt aan de drie Pop Up-projecten die als eerste van start zijn gegaan:

* City branding in polycentrische regio’s
door Thomas Hoppe, Technische Universiteit Delft (PDF)

Veel steden willen zichzelf positioneren als ‘smart’, ‘duurzaam’, ‘leefbaar’, ‘vitaal’. Hoe werkt deze vorm van citybranding in de praktijk? Zhoe geloofwaardif zijn de ‘labels’? Van welke interne en externe factoren is een geslaagde cirybranding afhankelijk? Hoppe lichtte toe dat er onder andere case studies worden verricht op zeer veel verschillende plaatsen ter wereld en dat er vier masterstudenten meewerken. In het najaar van 2018 zal het onderzoek zijn afgerond. Er komt een eindrapport met beleidsadviezen.

* Smart Urban Lab-kit for Learning in a Network (SMULLN)
door Christiaan Scholl, Universiteit Maastricht (PDF)

Het JPI Urban Europe-project URB@Exp heeft een toolkit opgeleverd om bij de pobouw van stadslabs goed aandacht te kunnen besteden aan de governance-aspecten. Deze toolkit is door het SMULLN-project in de praktijk getest via actieonderzoek in een aantal lokale labs en ‘translokaal’ in een netwerk van labs. Eén van de uitkomsten is dat de toolkit wel werkt, maar dat er ook begeleiding bij nodig is. Er komt nog een practitionersbrief en een artikel in de JPI Urban Europe-nieuwsbrief.

* Kansen voor stedelijke verdichting
door Eric Koomen, Vrije Universiteit Amsterdam (PDF)

Dit project is klaar en heeft de nodige spin off gekend, vooral dankzij een artikel in ROmagazine halverwege, hetgeen wat extra vragen en werk opleverde. Er is nu een helder beeld over hoe en wanneer er verdichting heeft plaatsgevonden en wat de kansen hiervoor zijn in de toekomst. Er wordt steeds meer verdicht in bestaand stedelijk gebied; verdichting in het groen neemt af (maar is nog wel aanzienlijk). 

Na de nodige vragen en onderlinge uitwisseling, pitchten vier onderzoekers hun Pop Up-project uit de eerste call van 2017.


Carla Huisman presenteerde de stand van zaken in het project Samen wonen samen onderzoeken dat draait om de ondersteuning van tegenwoordig populaire vormen van coöperatief wonen.

* Samen wonen samen onderzoeken; Coöperatief wonen in Nederland verder brengen met Europese ervaringen
door Carla Husman, Technische Universiteit Delft (PDF)

* Ontwikkeling en evaluatie van een tool voor multi-stakeholder business modellen: het Collaborative Business Canvas
door Jeroen Kraaijenbrink, Hogeschool van Amsterdam (PDF)

* Grond voor wonen: van aan de grond zitten tot uit de grond stampen
door Arend Jonkman, Wageningen University & Research (PDF)

* Duurzame burgerinitiatieven en democratische legitimatie: nieuwe verhoudingen tussen burgers en overheid. Een regionaal leer- en onderzoeksconsortium
door Maria van der Harst, Universiteit voor Humanistiek (PDF)


En tot slot kwam de meest verse lichting Pop Up-projecten (tweede call 2017) aan het woord.

* Evaluatie en opschaling van Mobility as a Service Experimenten
door Tiago Fioreze, Universiteit Twente (PDF)

* Circulair Potentieel: Koppelkansen Water en Energie in de Metropoolregio Amsterdam (MRA)
door Michaela Hordijk, Universiteit van Amsterdam (PDF)

* 'Homies' (wijkgerichte op media gebaseerde identiteiten met empowermentstrategieën): Empowerment van jongeren via mobiele sociale netwerken met leeftijdgenoten die fungeren als motivatoren
door Julia Kneer, Erasmus Universiteit Rotterdam (PDF)

* Opschaling van snelfietsroutes voor een duurzame, filevrije mobiliteit
door Huub Ploegmakers, Radboud Universiteit (PDF)


Het project over snelfietsroutes, dat Huub Ploegmakers presenteerde, is één van de vier Pop Up-projecten die in het najaar  van 2017 zijn gehonoreerd.

De Pop Up-aanwezigen wisselden kennis en ideeën uit en identificeerden ook raakvlakken tussen de Pop Up-projecten onderling en met middelgrote en grote SURF-projecten. 

Jan Klinkenberg sloot de bijeenkomst af. ‘Welkom bij de VerDuS SURF-familie, allemaal! En neem bij volgende gelegenheden – zoals het VerDuS-congres op 1 november – ook je praktijkpartners mee. Zoek elkaar op en gebruik ook ons als VerDuS-bureau, zeker als je wilt communiceren over je resultaten of als je openbare bijeenkomsten organiseert. Hier in de zaal zijn ook Annemiek Rijkenberg van Ruimte+Wonen, die wellicht een special wil maken over bottom-up-projecten. En Nettie Bakker van Verkeerskunde is hier; in dat blad hebben we de rubriek Wetenschapsnotities. En zo zijn er nog meer contacten, zoals met het blad Rooilijn. Sluit ook aan bij de relevante VerDuS-communities of Research & Practice die we hebben, kom naar onze evenementen en werk samen met Platform31 die kennis doorsluist aan gemeenten. En heel veel succes met het verder onderzoek!’ De middag werd afgesloten met een borrel.


 
DEEL: 

Agenda

Volg ons op twitter

Interviews met SURF'ers