Grote projecten

Op 16 december 2015 zijn vijf grote VerDuS SURF-projecten toegekend met elk een omvang van 1,8 tot 2,5 miljoen euro inclusief de cofinanciering van deelnemende praktijkpartijen.

'R-LINK' – gebiedsontwikkeling via kleinschalige initiatieven (website / overzicht publicaties op NWO-site)
Kleinschalige bottom-up initiatieven en organische gebiedsontwikkeling worden gezien als een slimme manier voor stedelijke transformatie. De onderzoekers analyseren verschillende vormen van deze initiatieven en onderzoeken hoe deze initiatieven te verbinden zijn met maatschappelijke opgaven op de lange termijn zoals bereikbaarheid, inclusiviteit (sociale deelname door alle groepen) en duurzaamheid.
Consortium: WUR (prof. Leonie Janssen-Jansen / sinds mei 2018 dr. Wendy Tan), UvA, RUG, Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS), Hogeschool van Amsterdam, Hanzehogeschool Groningen, Amsterdam urban farming initiatives: Groene Levenlab, Amsterdam urban farming initiatives: Metabolic, gemeente Amsterdam, gemeente Groningen, Antea Group, Tertium, Rijckenberg Advies Stedelijke Ontwikkeling D&D, Pakhuis de Zwijger

 • Interview over R-LINK uit 2016 met Liesbeth Jansen van het Marineterrein (link)
 • Introductie van R-LINK door partner Pakhuis de Zwijger, juni 2017 (link)
 • Leonie Janssen-Jansen legt op video uit hoe het project tot stand kwam,  (link)
 • R-LINK in Verkeerskunde, augustus 2017 (PDF)
 • Wendy Tan op video over bottom-up initiatieven in Londen, okt 2017 (link)
 • Interview met Wendy Tan 'Het eigen straatje en de grotere stad', feb 2018, op deze website (link)
 • Samenvatting project, mei 2018 (link)
 • Michiel Stapper licht zijn onderzoek in de Amsterdamse K-buurt toe op video, zomer 2018 (link)
 • Artikel 'De Kunst van Loslaten: Onderzoek naar nieuwe partnerschap tussen overheid, markt en burgers' door Wendy Tan in Ruimte en Wonen (2018-3), oktober 2018 (link)
 • Projectvideo over R-LINK, november 2018 (link)


'SCRIPTS' – openbaar vervoer van de toekomst (website overzicht publicaties op NWO-site)
In de toekomst zullen mensen hun verplaatsingen via openbaar vervoer, e-bikes en dergelijke als een 'dienst' kunnen bestellen. Dit onderzoek gaat na hoe dergelijke klantgerichte vervoersdiensten op een duurzame manier ontwikkeld kunnen worden, rekening houdend met voorkeuren van gebruikers en bedrijven.
Consortium: TUE (prof. Harry Timmermans), TUD, RUN, Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS), Hogeschool Arnhem Nijmegen, Vervoersregio Amsterdam, gemeente Amsterdam, provincie Noord-Brabant, provincie Gelderland, GVB, Dat.mobility, TransDev, SynerScope, Athlon Car Lease

 • Interview over SCRIPTS uit 2016 met Peter Krumm van Transdev (link)
 • SCRIPTS in Verkeerskunde, maart 2017 (PDF)
 • Artikel over adaptieve planning t.b.v. de invoering van zelfrijdende taxis's in het Tijdschrift Vervoerswetenschap, mei 2017 (PDF)
 • Interview met Harry Timmermans op de Verkeerskunde-website (link)
 • 'Maak werk van MaaS', artikel in Mobiliteitsmanagement okt 2017 door Henk Meurs (link)
 • Interview met Harry Timmermans 'Het gepuzzel rond MaaS', nov 2017, op deze website (link)
 • Nieuwsbericht over eerste pilot, Breng flex, dec 2017, op deze website (link)
 • 'Krijgt MaaS de auto uit de stad?', eerste resultaten experiment in Amsterdam, dec 2017, op website van NM Magazine (link)
 • 'MaaS ontwikkelt zich ontzettend snel', mrt 2018 (link)
 • 'Henk Meurs: kanttekeningen bij regeerbeleid mobiliteit', apr 2018 (link)
 • 'MaaS is geen tovermiddel', apr 2018 (link)
 • Artikel 'Flexibele mobiliteitsdiensten in een digitale wereld', mei 2018, op de website van NM Magazine (link)
 • Samenvatting project, mei 2018 (link)
 • Lancering MaaS-pilot Slim Heijendaal met GoAbout, sep 2018 (link)
 • Verslag en video masterclass Toekomst van het OV bij ministerie van IenW, nov 2018 (link)
 • Artikel over agent-based modelling door Jishnu Naraya (TUD) in NM Magazine, nov 2018 (link)


'Smart Cycling Futures' – slimmer op de Fiets (eigen website / overzicht publicaties op NWO-site)
Fietsen heeft enorme potentie voor leefbare en duurzame stedelijke regio’s. Dit project onderzoekt de mogelijkheden voor en effecten van een ‘slimmer’ fietssysteem. Wetenschap en praktijk werken nauw samen in ‘living labs’, waar sociale en technologische innovaties worden uitgeprobeerd en geëvalueerd.
Consortium: UU (prof. Rob Raven), UvA, TUE, Tilburg Universiteit, Windesheim, Min. IenM/Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, Vervoersregio Amsterdam, gemeente Amsterdam, gemeente Eindhoven, gemeente Utrecht, gemeente Zwolle, provincie Noord-Brabant, provincie Utrecht, provincie Overijssel, CROW

 • Interview over SCF uit 2016 met Syb Tjepkema van de gemeente Zwolle (link)
 • SCF in Verkeerskunde, februari 2017 (PDF)
 • Impressie vierde consortiumbijeenkomst Smart Cycling Futures, apr 2017 (link)
 • 'Gedrag als leidraad bij ontwerp fietspad', juni 2017 (link)
 • Artikel 'Van A naar B, naar onderweg', juni 2017 (link)
 • Interview met Rob Raven en Hugo van der Steenhoven 'Slimmer fietsen als vliegwiel voor de stad', nov 2017 (link)
 • SCF tweede bij Klokhuis-verkiezing, nov 2017 (link)
 • Paper SCF zeer vaak gedownload, jan 2018 (link)
 • Nieuwsbericht over onderzoek free-floating deelfietsen, februari 2018 (link)
 • Samenvatting project, mei 2018 (link)
 • Interviewserie van Hugo van der Steenhoven met fietsinnovatoren, sep-okt 2018 (link)
 • Artikel UIT-krant over deelfietsen, okt 2018 (link)
 • Persbericht over het Living Lab deelfietsen in Utrecht, dec 2019 (link)


'STAD' – Nederland met zelfrijdende voertuigen (eigen website / overzicht publicaties op NWO-site)
Zelfrijdende voertuigen veranderen de manier waarop we reizen, wonen, werken en recreëren. Dit onderzoek bestudeert het effect van zelfrijdende voertuigen op vervoers- en locatiekeuzes van personen en bedrijven en op het ruimtelijk ontwerp van steden en wegen.
Consortium: TUD (prof. Bart van Arem), EUR, VU, TUE, Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS), Hogeschool Rotterdam, Rijkswaterstaat, RDW, TNO,  Min. IenM/Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeente Amsterdam, gemeente Den Haag, gemeente Delft, provincie Zuid-Holland, provincie Gelderland, Rotterdam The Hague Airport, RET, CROW, SmartPort, SWOV, Mobycon, DTV, Connekt, TransDev, Goudppel Coffeng

 • Interview over STAD uit 2016 met Lodewijk Lacroix van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (link)
 • STAD in Verkeerskunde, december 2016 (PDF)
 • Artikel over het STAD-evenement op 7 maart 2017 in Verkeerskunde, maart 2017 (PDF)
 • Interview met Bart van Arem en Jan Ploeger 'Zonder handen rijden heeft nog vele voeten in de aarde', nov 2017 (link)
 • Bart van Arem wint prestigieuze prijs, nov 2017 (link)
 • 'Proeven met automatische voertuigen: wat leren we?', uitkomsten studie door Reanne Boersma, op website van NM Magazine (link)
 • 'Zelf je auto besturen wordt het nieuwe roken', apr 2018 (link)
 • Artikel 'Truck platoonen: zullen we samen rijden?', mei 2018, op de website van NM Magazine (link)
 • Samenvatting project 2018 (link)
 • Artikel over zelfrijdend vervoer als kans voor OV, sep 2018 (link)
 • Interview met Baiba Pudane in Verkeerskunde, december 2018 (link)


'U-SMILE' – slimme prikkels in stedelijk verkeer (website overzicht publicaties op NWO-site)
Stedelijk autogebruik veroorzaakt problemen zoals files en milieuvervuiling. Prijsbeleid is een efficiënt en effectief instrument, maar er is onvoldoende draagvlak voor belastingen en vormen van belonen zijn duur. Dit project ontwerpt en onderzoekt experimenten met budgetneutrale mengvormen van belastingen en beloningen, waaronder verhandelbare spitsrechten.
Consortium: VU (prof. Erik Verhoef), TUD, RUG, Hogeschool van Amsterdam, gemeente Amsterdam, Groningen Bereikbaar, Amsterdam Arena, Verkeersonderneming Rotterdam

 • Interview over U-SMILE uit 2016 met Ewout Spit van De Verkeersonderneming (link)
 • U-SMILE in Verkeerskunde, mei 2017 (PDF)
 • Nieuwsbrief van U-SMILE, juli 2017 (PDF)
 • Proef verhandelbare parkeerrechten van start, Verkeersnet (link)
 • Interview met Erik Verhoef 'Automobilisten prikkelen nieuwe stijl – nu zonder veto', nov 2017, op deze website (link)
 • U-SMILE update, januari 2018 (English) (link)
 • 'Experiment met verhandelbare parkeerrechten geslaagd', mrt 2018 (link)
 • Artikel 'Verhandelbare mobiliteitsrechten: kansrijke piekmaatregel?', mei 2018, op de website van NM Magazine (link)
 • Samenvatting project, mei 2018 (link)
 • Erik Verhoef in Brandpunt+, jun 2018 (link)
 • Erik Verhoef in de Volkskrant, jun 2018 (link)
 • U-SMILE met verhandelbare parkeerrechten in Verkeerskunde, sep 2018 (link)
 • Projectvideo over U-SMILE, november 2018 (link)

 
DEEL: 

Agenda

Volg ons op twitter

Interviews met SURF'ers