Actie-onderzoek voor betere ondersteuning van collectief wonen

Hoe kunnen we de ontwikkeling van collaborative housing (wonen met een vorm van gezamenlijkheid) in Nederland ondersteunen, door te leren van Nederlandse pionierservaringen en van internationale voorbeelden? Dat is de hoofdvraag van het SURF-project van het onderzoeksteam van Vincent Gruis en Darinka Czischke (TUD).

Wooncoöperaties zijn recent in Nederland naar voren gekomen als een minder bekende, maar veelbelovende mogelijkheid om bewoners meer invloed op hun directe leefomgeving te geven. Omdat deze specifieke vorm van collaborative housing  – collectief zelfgeorganiseerd en zelfbeheerd wonen – nog niet wijdverspreid is in de Nederlandse context, gaat het opzetten van een coöperatie vaak moeizaam voor bewoners, vertelt Gruis. ‘Ook vragen woonprofessionals zich af hoe ze zulke beginnende groepen het meest efficiënt en effectief kunnen ondersteunen. Om de ontwikkeling van coöperatief wonen in Nederland een stap verder te brengen, onderzoeken we specifieke knelpunten die groepen die coöperaties opzetten ervaren, en kijken we naar de vragen die door dit proces opkomen bij woonprofessionals. We zullen dan deze knelpunten verbinden aan de praktijk van eerder en elders.’

Hoofddoel van het project is dus om woningcorporaties te helpen in hun ondersteuning van bewonersgroepen die aan de slag willen met het opzetten van zelfbeheer en zelforganisatie, zoals wooncoöperaties. Gruis: ‘We kijken hiervoor naar twee concrete samenwerkingsverbanden tussen woningcorporaties en groepen huurders die bezig zijn met het opzetten van een wooncoöperatie of soortgelijke vormen van zelfbeheer. Het gaat om  kennisoverdracht van twee kanten, omdat we niet alleen informatie zullen ontvangen, maar ook onze kennis delen over hoe groepen in andere landen eerder succesvol met soortgelijke uitdagingen omgegaan zijn. Op het niveau van de afzonderlijke cases hopen we tot een actieplan te komen voor het bereiken van een duurzame overgang naar een nieuwe, verbeterde situatie. Op het nationale en het internationale niveau zullen we zowel kennis verzamelen als verspreiden, door workshops en publicaties gericht op wetenschappers, professionals en burgers.’

Czischke benadrukt dat dit SURF-project een vorm van action research toepast. ‘De belangrijkste activiteiten van het team zijn participerende observatie, interviews met partners en andere sleutelinformanten en het organiseren van gezamenlijke interactieve workshops. Tijdens die workshops proberen we niet uit te vinden wat belangrijke struikelblokken zijn, maar ook hoe je die kunt overkomen.’Het onderzoeksteam bestaat naast hoogleraar Vincent Gruis (rechts op de foto) uit Darinka Czischke (midden), Carla Huisman (links) en Stephanie Zeulevoet, De onderzoekers werken nauw samen met de Amsterdamse woningcorporaties De Key en Rochdale, de Amsterdamse organisatie voor bewonersondersteuning Woon! en het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS). 

Meer informatie:
 
DEEL: 

Agenda

Volg ons op twitter

Interviews met SURF'ers