Grote projecten

Op 16 december 2015 zijn vijf grote SURF-projecten toegekend met elk een omvang van 1,8 tot 2,5 miljoen euro inclusief de cofinanciering van deelnemende praktijkpartijen.

'R-LINK' – gebiedsontwikkeling via kleinschalige initiatieven (website)
Kleinschalige bottom-up initiatieven en organische gebiedsontwikkeling worden gezien als een slimme manier voor stedelijke transformatie. De onderzoekers analyseren verschillende vormen van deze initiatieven en onderzoeken hoe deze initiatieven te verbinden zijn met maatschappelijke opgaven op de lange termijn zoals bereikbaarheid, inclusiviteit (sociale deelname door alle groepen) en duurzaamheid.
Consortium: WUR (prof. Leonie Janssen-Jansen), UvA, RUG, Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS), Hogeschool van Amsterdam, Hanzehogeschool Groningen, Amsterdam urban farming initiatives: Groene Levenlab, Amsterdam urban farming initiatives: Metabolic, gemeente Amsterdam, gemeente Groningen, Antea Group, Tertium, Rijckenberg Advies Stedelijke Ontwikkeling D&D, Pakhuis de Zwijger

 • Lees ook het interview over R-LINK uit 2016 met Liesbeth Jansen van het Marineterrein (link)
 • Lees over de stand van zaken, maart 2017 (link)
 • Lees ook de introductie van R-LINK door partner Pakhuis de Zwijger, juni 2017 (link)
 • Lees het artikel over R-LINK in Verkeerskunde augustus 2017 (PDF)


'SCRIPTS' – openbaar vervoer van de toekomst (website)
In de toekomst zullen mensen hun verplaatsingen via openbaar vervoer, e-bikes en dergelijke als een 'dienst' kunnen bestellen. Dit onderzoek gaat na hoe dergelijke klantgerichte vervoersdiensten op een duurzame manier ontwikkeld kunnen worden, rekening houdend met voorkeuren van gebruikers en bedrijven.
Consortium: TUE (prof. Harry Timmermans), TUD, RUN, Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS), Hogeschool Arnhem Nijmegen, Vervoersregio Amsterdam, gemeente Amsterdam, provincie Noord-Brabant, provincie Gelderland, GVB, Dat.mobility, TransDev, SynerScope, Athlon Car Lease

 • Lees ook het interview over SCRIPTS uit 2016 met Peter Krumm van Transdev (link)
 • Lees over de stand van zaken, maart 2017 (link)
 • Lees het artikel over SCRIPTS in Verkeerskunde maart 2017 (PDF)
 • Lees het artikel over adaptieve planning t.b.v. de invoering van zelfrijdende taxis's in het Tijdschrift Vervoerswetenschap, mei 2017 (PDF)
 • Lees ook het interview met Harry Timmermans op de Verkeerskunde-website (link)
 • Lees ook 'Maak werk van MaaS', artikel in Mobiliteitsmanagement okt 2017 door Henk Meurs (link)
 • Lees ook het interview met Harry Timmermans 'Het gepuzzel rond MaaS' nov 2017 op deze website (link)


'Smart Cycling Futures' – slimmer op de Fiets (website)
Fietsen heeft enorme potentie voor leefbare en duurzame stedelijke regio’s. Dit project onderzoekt de mogelijkheden voor en effecten van een ‘slimmer’ fietssysteem. Wetenschap en praktijk werken nauw samen in ‘living labs’, waar sociale en technologische innovaties worden uitgeprobeerd en geëvalueerd.
Consortium: UU (prof. Rob Raven), UvA, TUE, Tilburg Universiteit, Windesheim, Min. IenM/Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, Vervoersregio Amsterdam, gemeente Amsterdam, gemeente Eindhoven, gemeente Utrecht, gemeente Zwolle, provincie Noord-Brabant, provincie Utrecht, provincie Overijssel, CROW

 • Lees het interview over SCF uit 2016 met Syb Tjepkema van de gemeente Zwolle (link)
 • Lees het artikel over SCF in Verkeerskunde februari 2017 (PDF)
 • Lees over de stand van zaken, maart 2017 (link)
 • Lees ook het artikel Gedrag als leidraad bij ontwerp fietspad, juni 2017 (link)
 • Lees ook het artikel Van A naar B, naar onderweg, juni 2017 (link)
 • Lees ook het interview met Rob Raven en Hugo van der Steenhoven 'Slimmer fietsen als vliegwiel voor de stad' nov 2017 op deze website (link)


'STAD' – Nederland met zelfrijdende voertuigen (website)
Zelfrijdende voertuigen veranderen de manier waarop we reizen, wonen, werken en recreëren. Dit onderzoek bestudeert het effect van zelfrijdende voertuigen op vervoers- en locatiekeuzes van personen en bedrijven en op het ruimtelijk ontwerp van steden en wegen.
Consortium: TUD (prof. Bart van Arem), EUR, VU, TUE, Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS), Hogeschool Rotterdam, Rijkswaterstaat, RDW, TNO,  Min. IenM/Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeente Amsterdam, gemeente Den Haag, gemeente Delft, provincie Zuid-Holland, provincie Gelderland, Rotterdam The Hague Airport, RET, CROW, SmartPort, SWOV, Mobycon, DTV, Connekt, TransDev, Goudppel Coffeng

 • Lees het interview over STAD uit 2016 met Lodewijk Lacroix van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (link)
 • Lees het artikel over STAD in Verkeerskunde december 2016 (PDF)
 • Lees over de stand van zaken, maart 2017 (link)
 • Lees het artikel over het STAD-evenement op 7 maart 2017 in Verkeerskunde maart 2017 (PDF)


'U-SMILE' – slimme prikkels in stedelijk verkeer (website)
Stedelijk autogebruik veroorzaakt problemen zoals files en milieuvervuiling. Prijsbeleid is een efficiënt en effectief instrument, maar er is onvoldoende draagvlak voor belastingen en vormen van belonen zijn duur. Dit project ontwerpt en onderzoekt experimenten met budgetneutrale mengvormen van belastingen en beloningen, waaronder verhandelbare spitsrechten.
Consortium: VU (prof. Erik Verhoef), TUD, RUG, Hogeschool van Amsterdam, gemeente Amsterdam, Groningen Bereikbaar, Amsterdam Arena, Verkeersonderneming Rotterdam

 • Lees ook het interview over U-SMILE uit 2016 met Ewout Spit van De Verkeersonderneming (link)
 • Lees over de stand van zaken, maart 2017 (link)
 • Lees het artikel over U-SMILE in Verkeerskunde mei 2017 (PDF)
 • Lees de eerste nieuwsbrief van U-SMILE, juli 2017 (PDF)

 
DEEL: 

Interviews met SURF'ers

Agenda

Volg ons op twitter