Grote projecten

Op 16 december 2015 zijn vijf grote SURF-projecten toegekend met elk een omvang van 1,8 tot 2,5 miljoen euro inclusief de cofinanciering van deelnemende praktijkpartijen.

'R-LINK' – gebiedsontwikkeling via kleinschalige initiatieven (website / overzicht publicaties op NWO-site)
Kleinschalige bottom-up initiatieven en organische gebiedsontwikkeling worden gezien als een slimme manier voor stedelijke transformatie. De onderzoekers analyseren verschillende vormen van deze initiatieven en onderzoeken hoe deze initiatieven te verbinden zijn met maatschappelijke opgaven op de lange termijn zoals bereikbaarheid, inclusiviteit (sociale deelname door alle groepen) en duurzaamheid.
Consortium: WUR (prof. Leonie Janssen-Jansen), UvA, RUG, Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS), Hogeschool van Amsterdam, Hanzehogeschool Groningen, Amsterdam urban farming initiatives: Groene Levenlab, Amsterdam urban farming initiatives: Metabolic, gemeente Amsterdam, gemeente Groningen, Antea Group, Tertium, Rijckenberg Advies Stedelijke Ontwikkeling D&D, Pakhuis de Zwijger

 • Interview over R-LINK uit 2016 met Liesbeth Jansen van het Marineterrein (link)
 • Stand van zaken, maart 2017 (link)
 • Introductie van R-LINK door partner Pakhuis de Zwijger, juni 2017 (link)
 • R-LINK in Verkeerskunde, augustus 2017 (PDF)


'SCRIPTS' – openbaar vervoer van de toekomst (website overzicht publicaties op NWO-site)
In de toekomst zullen mensen hun verplaatsingen via openbaar vervoer, e-bikes en dergelijke als een 'dienst' kunnen bestellen. Dit onderzoek gaat na hoe dergelijke klantgerichte vervoersdiensten op een duurzame manier ontwikkeld kunnen worden, rekening houdend met voorkeuren van gebruikers en bedrijven.
Consortium: TUE (prof. Harry Timmermans), TUD, RUN, Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS), Hogeschool Arnhem Nijmegen, Vervoersregio Amsterdam, gemeente Amsterdam, provincie Noord-Brabant, provincie Gelderland, GVB, Dat.mobility, TransDev, SynerScope, Athlon Car Lease

 • Interview over SCRIPTS uit 2016 met Peter Krumm van Transdev (link)
 • Stand van zaken, maart 2017 (link)
 • SCRIPTS in Verkeerskunde, maart 2017 (PDF)
 • Artikel over adaptieve planning t.b.v. de invoering van zelfrijdende taxis's in het Tijdschrift Vervoerswetenschap, mei 2017 (PDF)
 • Interview met Harry Timmermans op de Verkeerskunde-website (link)
 • 'Maak werk van MaaS', artikel in Mobiliteitsmanagement okt 2017 door Henk Meurs (link)
 • Interview met Harry Timmermans 'Het gepuzzel rond MaaS', nov 2017, op deze website (link)
 • Nieuwsbericht over eerste pilot, Breng flex, dec 2017, op deze website (link)
 • 'Krijgt MaaS de auto uit de stad?', eerste resultaten experiment in Amsterdam, dec 2017, op website van NM Magazine (link)


'Smart Cycling Futures' – slimmer op de Fiets (eigen website / overzicht publicaties op NWO-site)
Fietsen heeft enorme potentie voor leefbare en duurzame stedelijke regio’s. Dit project onderzoekt de mogelijkheden voor en effecten van een ‘slimmer’ fietssysteem. Wetenschap en praktijk werken nauw samen in ‘living labs’, waar sociale en technologische innovaties worden uitgeprobeerd en geëvalueerd.
Consortium: UU (prof. Rob Raven), UvA, TUE, Tilburg Universiteit, Windesheim, Min. IenM/Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, Vervoersregio Amsterdam, gemeente Amsterdam, gemeente Eindhoven, gemeente Utrecht, gemeente Zwolle, provincie Noord-Brabant, provincie Utrecht, provincie Overijssel, CROW

 • Interview over SCF uit 2016 met Syb Tjepkema van de gemeente Zwolle (link)
 • SCF in Verkeerskunde, februari 2017 (PDF)
 • Stand van zaken, maart 2017 (link)
 • 'Gedrag als leidraad bij ontwerp fietspad', juni 2017 (link)
 • Artikel 'Van A naar B, naar onderweg', juni 2017 (link)
 • Interview met Rob Raven en Hugo van der Steenhoven 'Slimmer fietsen als vliegwiel voor de stad', nov 2017 (link)


'STAD' – Nederland met zelfrijdende voertuigen (eigen website / overzicht publicaties op NWO-site)
Zelfrijdende voertuigen veranderen de manier waarop we reizen, wonen, werken en recreëren. Dit onderzoek bestudeert het effect van zelfrijdende voertuigen op vervoers- en locatiekeuzes van personen en bedrijven en op het ruimtelijk ontwerp van steden en wegen.
Consortium: TUD (prof. Bart van Arem), EUR, VU, TUE, Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS), Hogeschool Rotterdam, Rijkswaterstaat, RDW, TNO,  Min. IenM/Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeente Amsterdam, gemeente Den Haag, gemeente Delft, provincie Zuid-Holland, provincie Gelderland, Rotterdam The Hague Airport, RET, CROW, SmartPort, SWOV, Mobycon, DTV, Connekt, TransDev, Goudppel Coffeng

 • Interview over STAD uit 2016 met Lodewijk Lacroix van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (link)
 • STAD in Verkeerskunde, december 2016 (PDF)
 • Stand van zaken, maart 2017 (link)
 • Artikel over het STAD-evenement op 7 maart 2017 in Verkeerskunde, maart 2017 (PDF)
 • Interview met Bart van Arem en Jan Ploeger 'Zonder handen rijden heeft nog vele voeten in de aarde', nov 2017 (link)


'U-SMILE' – slimme prikkels in stedelijk verkeer (website overzicht publicaties op NWO-site)
Stedelijk autogebruik veroorzaakt problemen zoals files en milieuvervuiling. Prijsbeleid is een efficiënt en effectief instrument, maar er is onvoldoende draagvlak voor belastingen en vormen van belonen zijn duur. Dit project ontwerpt en onderzoekt experimenten met budgetneutrale mengvormen van belastingen en beloningen, waaronder verhandelbare spitsrechten.
Consortium: VU (prof. Erik Verhoef), TUD, RUG, Hogeschool van Amsterdam, gemeente Amsterdam, Groningen Bereikbaar, Amsterdam Arena, Verkeersonderneming Rotterdam

 • Interview over U-SMILE uit 2016 met Ewout Spit van De Verkeersonderneming (link)
 • Stand van zaken, maart 2017 (link)
 • U-SMILE in Verkeerskunde, mei 2017 (PDF)
 • Nieuwsbrief van U-SMILE, juli 2017 (PDF)
 • Interview met Erik Verhoef 'Automobilisten prikkelen nieuwe stijl – nu zonder veto', nov 2017, op deze website (link)

 
DEEL: 

Interviews met SURF'ers

Agenda

Volg ons op twitter