Vragen & Antwoorden over VerDuS SURF

Hieronder treft een lijst met veel voorkomende vragen. Klik op de hoofdcategorie voor de antwoorden.

 • Waar gaat het SURF-programma over?
 • Wat is de aanleiding voor SURF?
 • Wat moet SURF opleveren? 
 • Wat wordt met de resultaten van SURF gedaan? 
 • Wat is de looptijd van SURF?
 • Wie financieren SURF en wat is het budget?
 • Wat is het verschil tussen SURF en VerDuS?
 • Wat merken onderzoekers in SURF-projecten van VerDuS?
 • Waarom zouden steden en stedelijke regio’s moeten meedoen met SURF?
 • Waar kan ik informatie vinden over grote SURF-projecten?
 • Ik heb de informatiebijeenkomst van 3 december 2014 gemist. Komt er nog één?
 • Waar kan ik informatie vinden over middelgrote SURF-projecten?
 • Waar kan ik informatie vinden over kleine SURF-projecten?
 • Ik wil graag met iemand even overleggen of het voor mij interessant is om mee te doen met SURF. Bij wie kan ik terecht?

 • Hoe is de aansturing van SURF geregeld?
 • Wat is de rol van NWO?
 • Wat is de rol van Platform31?
 • Welke ondersteuning kan ik verwachten van het Programmabureau VerDuS? 

 • Moet de vooraanmelding in het Engels of het Nederlands?
 • Hoe voorkom ik als praktijkpartner dat onderzoekers uit alle delen van het land mij gaan benaderen voor cofinanciering?
 • Wanneer verschijnt de volledige tekst van de call for proposals voor grote SURF-projecten?
 • Hoeveel grote projecten komen er in SURF?
 • Welke looptijd moeten de grote SURF-projecten hebben?
 • Wie kunnen er subsidie aanvragen?
 • Bij hoeveel SURF-aanvragen mag een onderzoeker als hoofd- of mede-aanvrager betrokken zijn?
 • Hoeveel aanvragers van dezelfde universiteit mogen bij een project betrokken zijn?
 • Zijn er restricties wat betreft tegelijkertijd aanvragen van andere NWO-subsidies? 
 • Wie van een universiteit moet de hoofdaanvrager zijn?
 • Wat kunnen hogescholen bijdragen aan SURF-onderzoek?
 • Kunnen onderzoekers van hogescholen ook zelf voorstellen indienen?
 • Waar vind ik meer informatie over vormen van praktijkparticipatie?
 • Wanneer kunnen er voorstellen worden ingediend?
 • Waar en hoe moeten voorstellen worden ingediend?
 • Kan ik voor het opstellen van een projectvoorstel een vergoeding krijgen?
 • Ik heb een projectidee, maar zoek nog consortiumpartners: wat moet ik doen?
 
 • Hoeveel grote projecten kunnen er worden gehonoreerd?
 • Hoe gaat de beoordeling van projectvoorstellen in z’n werk?
 • Gaan de ministeries bepalen wat ik mag onderzoeken?
 • Gaat VerDuS ingrijpen in de consortiumvorming?
 • Wanneer krijg ik duidelijkheid of mijn voorstel gehonoreerd wordt? Wanneer is de uitslag bekend?
 • Als mijn projectvoorstel gehonoreerd is, wanneer moet het dan uiterlijk van start gaan?
 • Bij wie kunnen onderzoekers die een baan zoeken zich melden?

 • Wat is de thematiek voor de grote regionale projecten?
 • Hoe sterk moet de betrokkenheid van een stedelijke regio zijn?
 • Moet ik mij op één regio richten of op meer?
 • Is mijn voorstel kansrijker als ik ook naar buitenlandse regio’s kijk? 
 • Kan ik via SURF toegang krijgen tot geo-informatie voor mijn project?

 • Hoeveel subsidie kan ik waarvoor aanvragen?
 • Wat zijn de bepalingen voor financiering van hogescholen ('deel B')?
 • Hoe gedetailleerd moet de begroting worden uitgewerkt?
 • Hoe gedetailleerd moet een CV worden uitgewerkt?
 • Welke eisen zijn er voor de cofinanciering?
 • Hoe kunnen activiteiten van praktijkpartijen gefinancierd worden?
 • Wie moet de cofinanciering op welk moment ‘hard’ toezeggen? 
 • Waarom moet ‘de praktijk’ de universiteiten eigenlijk sponsoren?
 • Kunnen niet-onderzoekspartijen ingezet worden voor kennisdisseminatie?
 • Mijn niet-wetenschappelijke partner doet kennisdisseminatie. Zijn uren of materiële kosten subsidiabel?
 • Kunnen onderzoekspartijen in een projectconsortium ook subsidiegeld aanvragen?
 • Kunnen onderzoekers aan buitenlandse universiteiten ook subsidie aanvragen?
 • Zijn de kosten van een projectcoördinator subsidiabel?
 • Kan het Programmabureau VerDuS ondersteunen bij het opstellen van een projectbegroting?

 • Welke eisen worden er gesteld aan de projectrapportages?
 • Is een urenregistratie voor deelnemers aan het project verplicht?
 • Is een accountantsverklaring voor deelnemers aan het project verplicht?

 • Kan je als niet-onderzoekspartij ook meedoen als je zelf geen cofinanciering inbrengt?
 • Welke rol kan een adviesbureau in een project vervullen?
 • Is een projectcoördinator verplicht?
 • Wat betekent het ‘dat participanten zich moeten voegen in een SURF-community’?
 • Wat wordt geregeld in een consortiumovereenkomst?
 • Ik cofinancier een project, maar alle kennis is openbaar. Dat is toch niet eerlijk?
 • Hoe zit het met Intellectual Property Rights?

 • Wie is verantwoordelijk voor de kennisdisseminatie?
 • Welke ondersteuning biedt VerDuS voor de kennisdisseminatie?
 • Hoe kan VerDuS helpen bij de verankering van resultaten in beleid en praktijk?
 • Welk deel van het projectbudget zou voor kennisdisseminatie aangewend moeten worden?
 • Moeten projecten zelf een website opzetten? 
 • Waar kan ik de VerDuS-website voor gebruiken?


 
DEEL: 

Agenda

Volg ons op twitter

Interviews met SURF'ers