Planning in tijd en geld

VerDuS SURF heeft een looptijd van 2014 tot en met 2020. Het beschikbare budget wordt in verschillende rondes toegekend aan onderzoeksprojecten. Ook is er sprake van cofinanciering door praktijkpartijen. Er is ruimte voor vraagstukken die vanuit de maatschappij later in dit decennium naar voren komen. Door een dynamische manier van gefaseerde onderzoeksprogrammering met meerdere calls kan ingespeeld worden op deze vragen of nieuwe (beleids)ontwikkelingen. 

Call for proposals grote, nationale onderzoeksprojecten
Voor de grote onderzoeksprojecten heeft er in 2015 een ronde gelopen (call for proposals) en zijn op 16 december 2015 vijf grote projecten toegekend. Het beschikbare budget is beschikbaar gesteld door de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Platform31, NRPO-SIA en het NWO-gebied Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Binnen de onderzoeksprojecten werken onderzoekers samen met private en/of publieke partners in cocreatie aan ontwikkeling van nieuwe kennis en verankering daarvan in de praktijk waarbij van deze partners verwacht wordt dat zij een financiële bijdrage (cash en/of in kind) leveren aan het onderzoeksproject. Het gaat hier om een Nederlandse tenderprocedure (via NWO) voor Nederlandse kennisconsortia die in een Nederlandse stedelijke regio onderzoek willen uitvoeren. De vijf projecten kennen een vierjarige looptijd. Van hen wordt verwacht dat opgepakte onderwerpen kunnen meebewegen met nieuwe vragen die gedurende uitvoering van het project vanuit de maatschappij worden aangedragen.

Call for proposals middelgrote internationale onderzoeksprojecten
Voor de middelgrote projecten (met een looptijd tot drie jaar) worden verschillende calls georganiseerd in samenwerking met andere Europese landen in het Joint Programming Initiative Urban Europe. De eerste call voor deze projecten was 'ERA-NET COFUND Smart Cities and Communities' (ENSCC, 2015; projecten gestart in 2016). De tweede call was 'ERA-NET COFUND Smart Urban Futures' (ENSUF, 2016; projecten gestart in 2017). De derde call betrof 'ERA-NET cofund Sustainable Urbanisation Global Initiative' (SUGI, 2017: projecten starten in 2018).

Kleine projecten via VerDuS SURF Pop Up
Er zullen ad hoc middelen worden ingezet voor kleinere onderzoeksinitiatieven via het financieringsinstrument VerDuS SURF Pop Up. Er zijn calls voor kleine projecten geweest in 2016, in 2017 en 2018. In 2019 wordt er voor het laatst een Pop Up-ronde georganiseerd. 

 
DEEL: 

Agenda

Volg ons op twitter

Interviews met SURF'ers